• Perz osiągnął wysokość około 15-20 cm, powschodziła już chwastnica i ma od 2 do nawet 4 liści.  
  • To dobry moment na ewentualne zwalczanie chwastów jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego.

Przy silnej presji chwastów jednoliściennych nawet najlepszy program odchwaszczania nie poradzi sobie. Na stanowiskach zdominowanych przez gatunki trawiaste należy sięgnąć po graminicydy.

Od lat w zwalczaniu jednoliściennych do dyspozycji mamy 7 substancji czynnych. Są to: chizalofop-P etylu, chizalofop-P tefurylu, cykloksydym, fluazyfop-P butylu, haloksyfop-P, kletodym i propachizafop.Do dyspozycji z kolei kilkadziesiąt preparatów. Najwięcej jest ich opartych na s.cz. chizalafop P-etylu. Dla buraka cukrowego zalecenia są dobrze opracowane. Graminicydy stosuje się najczęściej po zakończeniu programu odchwaszczania buraka cukrowego (choć to nie warunek) i gdy burak wytworzy przynajmniej 1 -2 pary liści właściwych. Zabiegi możemy wykonywać do momentu 50-proc. zakrycia międzyrzędzi (niektóre preparaty mają adnotacje, że można wykonywać zabiegi do fazy 90 proc. zakrycia międzyrzędzi).

Jednocześnie najkorzystniejszym momentem do przeprowadzenia zabiegu z punktu widzenia efektywności chwastobójczej jest faza 2-4 liści właściwych gatunków jednorocznych (chwastnica, włośnica, palusznik) trudniejszy w zwalczaniu jest perz. Aby go zwalczyć konieczne jest przemieszczenie jak największej ilości substancji czynnej do korzeni i rozłogów a to wymaga wysokich dawek graminicydów. Optymalna faza zwalczania perzu to 3-6 liści, czyli ok.15-20 cm wysokości. 

Jeśli nie udało się na etapie realizacji programu odchwaszczania zwalczyć chwastnicy jednostronnej, w późniejszych fazach do zwalczania tego gatunku pozostają już tylko graminicydy Fot. AK
Jeśli nie udało się na etapie realizacji programu odchwaszczania zwalczyć chwastnicy jednostronnej, w późniejszych fazach do zwalczania tego gatunku pozostają już tylko graminicydy Fot. AK

W przypadku kiedy jeszcze program odchwaszczania na dwuliścienne nie został przez plantatora ukończony to należy pamiętać o odstępstwie pomiędzy zabiegami. Graminicyd stosujemy po około 5-7 dniach od aplikacji na dwuliścienne. Jeśli jeszcze planujemy 4. Lub kolejny zabieg w buraku cukrowym to w przypadku takiego następstwa, właściwy herbicyd najlepiej zaaplikować po przynajmniej dwudniowej przerwie od aplikacji graminicydem.

Tabela. Przykłady graminicydó zarejestrowanych do stosowania w uprawie buraka cukrowego

Źródło. MRiRW, dane zebrał dr Wojciech Miziniak, IOR-PIB, TSD Toruń 
Źródło. MRiRW, dane zebrał dr Wojciech Miziniak, IOR-PIB, TSD Toruń 

Źródło. MRiRW, dane zebrał dr Wojciech Miziniak, IOR-PIB, TSD Toruń 
Źródło. MRiRW, dane zebrał dr Wojciech Miziniak, IOR-PIB, TSD Toruń