Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające desmedifam jako substancję czynną najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej dnia 1 lipca 2020 r.

Wynika tak z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1100 z 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Urząd sformułował szereg konkretnych zastrzeżeń. - W szczególności nie można było wykluczyć narażenia konsumentów i zwierząt gospodarskich na pozostałości zawierające wolną lub skoniugowaną anilinę (sklasyfikowaną jako mutagen kategorii 2 i substancja rakotwórcza kategorii 2) oraz narażenia konsumentów na pozostałości zawierające 4-aminofenol (sklasyfikowany jako mutagen kategorii 2) przez produkty pochodzenia zwierzęcego. Urząd stwierdził także, że w przypadku wszystkich reprezentatywnych zastosowań występuje wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków – z wyjątkiem ssaków owadożernych, jeśli wzorzec zastosowania przewiduje tylko jedno zastosowanie.

Stwierdzono wysokie długoterminowe ryzyko dla ptaków w przypadku reprezentatywnych zastosowań na buraku cukrowym/buraku pastewnym, jeśli wzorzec zastosowania przewiduje dwa lub trzy zastosowania – czytamy w rozporządzeniu.

Ponadto Urząd nie był w stanie sfinalizować oceny dotyczącej właściwości powodujących zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego w oparciu o dostępne informacje.

Desmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów to substancja przeznaczona do nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku. Została ona wprowadzona na rynek w 1969 r.

Jak działa? Wnika przez liście i zakłóca proces fotosyntezy hamując proces desaturazy kwasu tłuszczowego w chloroplastach. Szczególnie polecana jest do walki z takimi chwastami jak: szarłat szorstki, ponadto do wrażliwych należą: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała.

Obecnie na rynku mamy blisko 20 preparatów opartych o tę substancję, głównie do ochrony buraka cukrowego.