To bardzo ważny zabieg związany z poprawą jakości oraz zdrowotności bulw. Zabezpiecza je przed porażeniem przez różnego rodzaju patogeny rozwijające się pod koniec okresu wegetacji. Desykacja znacznie ułatwia zbiór, ponieważ zostaje usunięta część nadziemna (nać) ziemniaka jak również eliminowane są pozostałe na plantacji chwasty. Zmniejszenie ilości trafiające zielonej masy do maszyn (kombajny jedno – i dwurzędowe, kopaczki) pozwala na sprawne przeprowadzenie zbioru. Ograniczając awarie, dłuższe przestoje i nieefektywną pracę.   Zabieg ten przyspiesza osiągnięcie dojrzałości przez bulwy, przez co są one bardziej odporne na obicia w trakcie kopania i transportu. Łatwiej się także oddzielają od stolonów.

Termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony jest od technologii produkcji, odmiany i grupy wczesności, wcześniej prowadzonej chemicznej ochrony roślin oraz warunków pogodowych panujących w danym roku. Przypada on na  początek starzenia się roślin w fazie 90 BBCH.

Niszczenie porostu w ziemniakach możemy wykonać mechanicznie za pomocą rozdrabniacza łęcin, chemiczno-mechanicznie gdzie w pierwszej kolejności wykonywany jest oprysk chemiczny a następnie  po 2-3 tygodniach wykonaniu mechanicznego niszczenia łętów oraz chwastów.

Najbardziej popularna jest chemiczna ochrona, w której wykorzystujemy środki  oparte o trzy substancje czynne (jon dikwatu, glufosynat amonu i karfentrazon etylu). Przykładowe preparaty:

  • D-Quatflash SL
  • MondaQuat SL
  • Basta 150 SL
  • Spotlight Plus 060 EO