Głównym celem tej specjalistycznej imprezy o charakterze wystawowo – targowym i szkoleniowym jest przede wszystkim prezentacja postępu biologicznego i ekonomiczno – organizacyjnego w uprawie, obrocie i przetwórstwie ziemniaków.

Ponadto wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja krajowych odmian oraz ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku i integracja jednostek tego sektora agrobiznesu.

Jak informują organizatorzy w tym roku głównym tematem imprezy będą technologie produkcji ziemniaków na bardzo wczesny zbiór w systemie zrównoważonym.

Źródło: farmer.pl