Słoneczna pogoda panująca w III dekadzie września i jak dotąd równie słoneczna i ciepła pogoda w październiku sprzyjała intensywnej akumulacji cukru w korzeniach buraków cukrowych. W związku z tym plony jak i polaryzacja tych dostarczanych w późniejszym okresach powinny być wyższe.

I rzeczywiście tak jest. Według doniesień Pfeifer & Langen Polska S.A w ostatnich dniach średnia dzienna polaryzacja dostarczanych do cukrowni w rejonie Wielkopolski (Środa Wlkp., Gostyń, Miejska Górka) wzrosła i zawierała się w przedziale 17,2-17,9 proc. natomiast dla cukrowni w Glinojecku była oceniana na poziomie 18,3-18,8 proc. Zwiększają się również plony nowych dostaw, które kształtują sie w Wielkopolsce na poziomie ponad 62 t/ha a w rejonie Glinojecka - 55 t/ha.

Jeśli chodzi o zawartość cukru to jest ona zmienna i zależna zarówno od wielu czynników jak wielu cech samych korzeni. Najwięcej cukru mają korzenia stosunkowo nieduże od 700 g do 1 kg. Te największe procentowo zawierają mniej cukru. Największą koncentrację cukru znajdzie się w środkowej, najgrubszej części korzenia, a stosunkowo mniej przy głowie korzenia i w samym ogonku.

Na zawartość cukru również mają wpływ wszelkie uszkodzenia liści w trakcie wegetacji, jak również choroby korzeni.

Na podstawie badań prowadzonych przez koncern Südzucker Polska plony korzeni buraków porównaniu do dwóch lat wstecz są najwyższe i w 41 tygodniu wegetacji wynoszą około 87,7 t/ha (w 2013r. wynosiły 74,9 t/ha natomiast w 2012r.- 80,1 t/ha). Według tych badań polaryzacja jest jednak najniższa od trzech lat i wynosi średnio 16,2 proc. (w 2013r 17,5 proc. a w 2012r 17,6 proc.).


W kujawsko - pomorskim plony są znacznie niższe co związane jest głównie z długotrwałym deficytem wody - zazwyczaj nie przekraczają 50-60t/ha przy polaryzacji około 16 proc.

Dane te jednak będzie można dopiero zweryfikować po zakończeniu kampani cukrowniczej.