Ziemniak (nie licząc ziemniaka z pokiełkowywanych bulw) w zależności od terminu sadzenia czy wczesności odmiany jest w różnej fazie rozwojowej. Te najwcześniej zakładane plantacje lokalnie są już blisko fazy zwarcia międzyrzędzi, te najpóźniej dopiero w czasie pełnych wschodów. Niestety w niektórych regionach kraju, tempo rozwoju naci jest mocno ograniczone przez kwietniowo/majowy deficyt wody (nie dotyczy to bardziej obfitujących w opady regionów kraju).

Czerwiec do dobry czas, by rozpocząć dokarmianie dolistne ziemniaka. Gatunek ten dobrze reagująca na aplikacje nalistne.

W przypadku mocznika dopuszcza się stosowanie roztworu wodnego o stężeniu do 6-8 proc. W przeciągu wegetacji zalecane jest wykonanie od 2 do 4 takich aplikacji w odstępach 10 – 14 dni.
Zabiegi takie można także połączyć z aplikacją siarczanu magnezu,. Siarczan magnezu siedmiowodny należy stosować od zwarcia międzyrzędzi w stężeniu 5 proc. (siedmiowodny siarczan magnezu) lub 3 proc. (jednowodny siarczan magnezu) podobnie jak roztwór mocznika można go stosować w 2 do 4 aplikacjach.

Zabiegi dokarmianie mocznikiem i siarczanem magnezu dolistnie można wykonywać, aż do fazy formowania jagód (również w czasie kwitnienia ziemniaków).

Najlepiej opryski wykonywać wieczorem lub wcześnie rano, przy temperaturze 12-15°C i dużej wilgotności powietrza. Z dokarmiania nalistnego należy zrezygnować w czasie suszy, silnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury. Po pierwsze może dojść do poparzeń naci, a po drugie nie otrzymamy zwyżek plonu bulw (zabieg w takich warunkach staje się nieefektywny).

Przygotowując stosowany roztwór do zabiegu najpierw napełniamy opryskiwacz wodą do około 2/3 objętości przy włączonym mieszadle i wsypujemy odważoną dawkę mocznika. Po jego rozpuszczeniu dodajemy siedmiowodny siarczan magnezu. Tak przygotowaną ciecz roboczą należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu.

Aplikacje mocznikiem oraz siarczanem magnezu można połączyć z zabiegami fungicydowymi wykonywanymi przeciwko zarazie ziemniaka czy alternariozie.