• Fotografie z dronów pomagają ustalić obsadę roślin, dokładnie określić stopień zachwaszczenia plantacji oraz rozpoznać skalę porażenia przez różne patogeny.
  • Na podstawie tych informacji plantatorzy Pfeifer & Langen Polska S.A. otrzymują lepsze doradztwo agrotechniczne i dodatkowe informacje o swoich polach.

Drony są wyposażone w kamery multispektralne, czyli takie, które wykonują fotografię nie tylko przy użyciu światła widzialnego ale również w zakresach niewidzialnych dla ludzkiego oka: mikrofal, podczerwieni oraz ultrafioletu. Światło, które pada na chwasty lub zaatakowane patogenem rośliny buraka, ma inną długość i częstotliwość fali niż światło odbite od zdrowych buraków. Dlatego zdjęcie multispektralne może być dobrym narzędziem do oceny produktywności gleby i stanu zdrowotnego rośliny.

W czym pomagają drony w uprawie buraka?

- Zakres wystąpienia danej choroby czy szkodnika na plantacji można szybko ustalić za pomocą drona wyposażonego w odpowiednie kamery. Standardowa metoda, czyli: lustracja plantacji a następnie obserwacje pod mikroskopem lub analizy laboratoryjne, jest wolniejsza i mniej precyzyjna – tłumaczy Marcin Polowczyk, pracownik Pfeifer & Langen Polska S.A., członek projektu, w którym są wykorzystywane drony w doradztwie rolniczym.

Pfeifer & Langen Polska S.A. przy pomocy programów opartych na sztucznej inteligencji chce w przyszłości wspierać plantatorów przez dokładne doradztwo z wykorzystaniem fotografii z dronów i zdjęć satelitarnych.

– Satelity robią zdjęcia dużych obszarów w regularnych odstępach czasu. Nie ogranicza ich na przykład wiatr, który często nie pozwala latać dronem. Z kolei zachmurzenie może powodować brak zdjęć satelitarnych lub nieodpowiednią ich jakość. Obydwie techniki robienia zdjęć wzajemnie się uzupełniają – tłumaczy Polowczyk.

Dokładna charakterystyka pola

Takie analizy mogą pomóc w bardzo dokładnej charakterystyce pola, na którym uprawiane są buraki cukrowe. - Wsparcie w tym zakresie daje możliwość lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego, który jest w posiadaniu naszych plantatorów. Lepsze plony cukru oznaczają większą opłacalność uprawy buraków a większa skala produkcji cukru w Polsce oznacza niższe koszty i większą konkurencyjność naszego produktu na rynku europejskim i światowym – wyjaśnia Maciej Grobelny, dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A.

Koncern oprócz szerokiego programu doradztwa w uprawie buraków, oferuje swoim plantatorom takie usługi jak: siew buraków w technologii strip-til, uprawki międzyrzędowe, zbiór buraków, czy konserwacje wysłodków w rękawach foliowych i w balotach.