Larwy tej muchówki żerują wewnątrz liści (tzw. minowanie) roślin z rodziny komosowatych. W wyniku ich żerowania, na liściach powstają nieregularne przebarwienia (tzw. miny). Duża liczba larw wpływa negatywnie na plon korzeni i liści poprzez zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej.

Uszkodzenie ponad 20 proc. powierzchni asymilacyjnej liści jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu.

Jednocześnie, na plantacjach buraka cukrowego w Winnej Górze, zaobserwowano występowanie mączniaka prawdziwego. Porażenie roślin nie przekracza jednak 10 proc.