• Możliwość wyboru nasion przez internet spotkała się z dobrym przyjęciem przez plantatorów.
  • Nasiona są badane w niezależnym laboratorium w Holandii.

Firma Pfeifer & Langen Polska zaopatruje rolników w nasiona buraka cukrowego. – Jesteśmy producentem cukru, więc zależy nam, żeby plantator uzyskiwał wysokie plony buraków o dobrej jakości. Taki surowiec gwarantuje nam wykonanie planowanego poziomu produkcji w kolejnym roku a plantatorowi zapewnia pozytywny efekt finansowy z uprawy buraków – tłumaczy Maciej Grobelny, dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A.

Sprzedaż nasion buraka

Jak informuje firma, system sprzedaży nasion od lat działa sprawnie. Jak to się odbywa w tym koncernie?

Komisja Mieszana, w której zasiadają przedstawiciele plantatorów i producenta cukru, wybiera odmiany nasion, jakie będą oferowane rolnikom jesienią roku poprzedzającego siew. Wszystkie przechodzą szczegółową kontrolę w niezależnym laboratorium – Centrum Badawczo Rozwojowym IRS w Holandii. Sprawdzane są takie parametry jak energia kiełkowania w temperaturze 10 stopni C., ilość zaprawy w otoczce, kalibraż nasion, jednokiełkowość.

- Na liście są nasiona zarówno polskich, jak i zagranicznych firm. Po komisyjnym wyborze nasion uzgadniane są z producentami materiału siewnego warunki dostawy nasion dla wszystkich plantatorów – podaje producent cukru.

– Jesteśmy ważnym klientem, więc mamy możliwość ustalenia korzystnych warunków dla plantatorów – wyjaśnia Grobelny.

Wybór odmian buraka cukrowego

Jak przekonują przedstawiciele Pfeifer & Langen, dzięki temu polscy rolnicy, za te same odmiany, płacą ceny o 30 procent niższe niż plantatorzy w krajach Europy Zachodniej. Z przygotowanej przez Komisję Mieszaną listy odmian buraka cukrowego plantatorzy wybierają, najlepsze odmiany dla swoich pól.

- Wybór za pomocą internetowej platformy do wsparcia zaopatrzenia plantatorów w nasiona buraka cukrowego generuje od razu zlecenie dostawy nasion do gospodarstwa plantatora. Następnie kurier dostarcza rolnikowi wybrany materiał siewny. Sygnały od plantatorów w sprawie systemu dystrybucji nasion przyspieszyły modyfikację sposobu wyboru i dostawy materiału siewnego buraków cukrowych – podają.

- Pod koniec grudnia wysłaliśmy plantatorom informację, że mogą skorzystać z tej modyfikacji. Wyboru przez internet dokonało 80 procent naszych partnerów – mówi Maciej Grobelny.

Tegoroczny siew buraków na polach plantatorów Pfeifer & Langen Polska S.A. dobiegł końca. W Wielkopolsce i w rejonie Glinojecka obsiany został cały areał.