- Ostatnie tygodnie na większości zachodnioeuropejskich rynków nie przyniosły zmian cen. W Niemczech ceny ziemniaków jadalnych w pod koniec lutego wynosiły 64-68 euro/t, wobec 235-245 euro/t w analogicznym okresie 2014 r. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w ciągu ostatniego miesiącu u naszego zachodniego sąsiada również nie uległy zmianie i w zależności od wielkości, jakości bulw oraz od regionu wynoszą od 20 do 40 euro/t (poza kontraktacją), a ziemniaków na pasze od 7,5 do 20 euro/t - informuje w najnowszym Raporcie rolnym dr Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
We Francji z kolei ceny są stałe i wynoszą 75-85 euro za tonę, w Holandii i Belgii są niższe o 20-30 proc. niż te z rynku francuskiego.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? U nas też nie jest lepiej. Ceny ziemniaków na polskim rynku w ostatnich tygodniach po raz kolejny zmniejszyły się.

- Średni poziom ich cen na rynkach hurtowych na początku marca wyniósł 0,38 zł/kg, podczas gdy w na początku poprzedniego miesiąca kosztowały średnio ok. 0,4 zł/kg, przy znacznym zróżnicowaniu na poszczególnych rynkach. W Broniszach w tym okresie ziemniaki oferowano w cenie 0,28-0,55 zł/kg, w Lublinie 0,4-0,5 zł/kg, a w Poznaniu 0,4-0,53 zł/kg. Najtańsze ceny hurtowe były w Kaliszu (0,2-0,27 zł/kg), a nieco droższe w Sandomierzu (0,25-0,4 zł/kg) i w Łodzi (0,27-0,47 zł/kg). Ponadto na niektórych rynkach hurtowych oferowane były ziemniaki z importu w cenie 0,46-0,53 zł/kg oraz importowane ziemniaki młode w cenie 2,75-3,15 zł/kg - czytamy w Raporcie.

Producenci ziemniaka mogą jednak optymistycznie patrzeć na ten sezon. Powód? Wiele wskazuje na to, że w całej UE zmniejszy się areał uprawy tej rośliny. Argumentem przemawiającym za tym faktem jest niskie zainteresowanie producentów materiałem sadzeniakowym. Poza tym ważne są doniesienia o znacznie obniżonym areale uprawy ziemniaków na najwcześniejszy zbiór, sięgający nawet 30 proc. w Hiszpanii i Portugalii.