Znaczny wzrost produkcji wynika przede wszystkim ze wzrostu powierzchni uprawy buraków cukrowych z 350 do 500 tys. ha, czyli o 43 proc. Niemniej kraj ten jest zmuszony sprowadzić w tym roku ok. 450 tys. t. cukru, ponieważ jego spożycie wewnętrzne sięga ok. 2 mln ton.

Tylko raz w tym stuleciu udało się Ukrainie wyprodukować więcej cukru niż wynoszą jej potrzeby. Na przestrzeni pozostałych lat kraj ten zawsze pozostawał importerem.