Jej głównym organizatorem była firma Procam. W części seminaryjnej przedstawione zostały zagadnienia związane z żyznością gleby, wpływem pozostałości herbicydów na środowisko glebowe, potrzebą odbudowy jego życia mikrobiologicznego, jak również nalistnym odżywianiem ziemniaka.

Część polowa składała się z lustracji 40 ha plantacji na której prowadzona jest produkcja sadzeniaków, jak również pól doświadczalnych należących do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Pracownicy naukowi przedstawili przybyłym aktualnie prowadzone, rozliczne doświadczenia związane z nawożeniem ziemniaka makro- jak i mikroelementami, jak również odmianowe.