Tłem tej decyzji jest znaczny wzrost cen cukru na rynkach krajów członkowskich EUG. Kontyngenty importowe wynoszą 350 000 ton dla Rosji, 134 400 ton dla Kazachstanu, 40 000 ton dla Kirgistanu i 22 400 ton dla Armenii. Środek ten nie jest planowany dla piątego kraju członkowskiego, Białorusi.

Standardowa taryfa na import cukru do EUG wynosi 340 dolarów za tonę. Ulga importowa będzie początkowo obowiązywać od 15 maja do 30 września 2021 r.

Według ministra handlu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej, dalsze działania stabilizacyjne, które mogą być konieczne dla tego rynku, powinny być omówione w lipcu.