W porównaniu do 2019 r. produkcja wzrosła o 1 proc. Średnia z lat 2015-2019 została przekroczona o 11 proc.

Największy udział w zeszłorocznych zbiorach stanowiły ziemniaki jadalne, w tym magazynowane. Według Agreste, w tej kategorii wyprodukowano łącznie 6,76 mln ton. W 2019 roku było to 6,54 mln ton. Z kolei produkcja ziemniaków skrobiowych spadła i wyniosła 881 tys. ton była o 8 proc. niższa niż przed rokiem. Sadzeniaków również wyprodukowano mniej. Ich zbiory spadły o 4 proc. do 667 tys. ton.

W 2020 r. ziemniaki uprawiano łącznie na 214 tys. ha; W 2019 roku było to 207 0tys. ha. Statystycznie areał uprawy ziemniaków wzrósł o 13 proc. w porównaniu do średniej wieloletniej.

Pandemia koronawirusa pozostawiła wyraźny ślad w branży. Według Agreste, wzrost produkcji we Francji i krajach sąsiednich, w połączeniu ze skutkami kryzysu, obniżył ceny. O ile ucierpiała konsumpcja w gastronomii pozadomowej, to wyraźnie wzrosła konsumpcja w gospodarstwach domowych. Konsumpcja w gospodarstwach domowych wiosną 2020 roku wzrosła o 21 do 31 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podczas gdy sprzedaż w gastronomii spadła o 47 do 74 proc.

Według francuskiego urzędu statystycznego w 2020 r. przy produkcji ziemniaków wygenerowano około 3,4 mld euro. Przychody przemysłu przetwórczego i skrobiowego szacowane są na prawie 800 mln euro.