Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków (UNPT) zakłada, że ​​średnie plony spadną, o co najmniej 20 proc. w stosunku do średniej wieloletniej. Odpowiadałoby to utracie 1,5 mln ton ziemniaków.

Według UNPT, w przypadku obszarów pozbawionych nawadniania, plony mogą być nawet, o co najmniej 30 proc. niższe. W pojedynczych przypadkach odnotowano już straty w wysokości 50 proc.

Zdaniem UNPT, przyczyną spodziewanych obniżonych plonów są wysokie temperatury w połączeniu z wyraźną suszą.

W rezultacie wzrost ziemniaków został zatrzymany. Nie można już tego skorygować opadami lub niższymi temperaturami w obecnie bardzo zaawansowanej fazie wegetacji.

Według UNPT, producenci skrobi i ziemniaków przemysłowych w szczególności spodziewają się „czarnego roku” i szykują się na bardzo wysokie straty. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami może to być ponad 200 mln euro.

Aby wesprzeć hodowców ziemniaków, stowarzyszenie handlowe wzywa do natychmiastowego wzrostu cen producentów. Uważa się, że w szczególności duże sieci detaliczne mają obowiązek zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału wartości dodanej.

UNPT nalega również na elastyczność umów, aby móc przeciwdziałać problemom z dostawami. Ponadto stowarzyszenie apeluje do rządu o jak najszybsze dostarczenie pakietu pomocowego. W tym celu minister rolnictwa Marca Deseniu powinien zwołać spotkanie kryzysowe z podmiotami z branży w celu skoordynowania i zainicjowania działań krótko- i średnioterminowych.