• Działająca kontaktowo miedź może wzmocnić skuteczność zastosowanego programu ochrony przed chwościkiem.
  • W zmiennych warunkach pogodowych szczególnie uzasadniony jest dodatek adiuwantu do stosowanych mieszanin zbiornikowych.

W ostatnich latach widzimy coraz większe znaczenie chwościka. Przekłada się na to kilka czynników, jednak najistotniejszymi z nich jest uodparnianie się tego patogenu na znane (nadmiernie stosowane) mechanizmy działania. Zabiegi ochrony są w bardzo wielu przypadkach wykonywany jest zbyt późno, co dodatkowo wpływa na spadek skuteczności zabiegów. O tym dobitnie przekonali się plantatorzy buraka w zeszłym sezonie, kiedy to presja chwościka była trudna do opanowania.

Wyprzedzić infekcje chwościkiem

Coraz częściej eksperci zwracają uwagę na termin zabiegu. Zgodnie z nadal obowiązującymi zasadami progiem ekonomicznej szkodliwości jest zauważanie plamek – objawów chwościka na 5 % roślin. Niestety wielu jest zdania, że taki termin zabiegu jest już zdecydowanie zabiegiem zbyt późnym. Aktualnie coraz częściej zabiegi wykonywane tuż przed spodziewaną infekcją. Podobniej jak przy zarazie ziemniaka najlepiej z pierwszym zabiegiem trafić w początek infekcji, co zapewnia najwyższą skuteczność całego programu ochrony.

Mamy już sygnały, że szczególnie w województwach południowych obecnie są już wykonywane zabiegi na chwościka. Jest ciepło i są opady – a to idealne warunki dla infekcji. Pierwsi plantatorzy wykonują także zabiegi w woj. łódzkim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.

Miedź + fungicyd + adiuwant

Na lustrowanej przez nas w centrum kraju plantacji buraka cukrowego zostanie zastosowany nieco zmieniony program ochrony. Zdecydowano, że dla uzyskania wysokich efektów ochrony fungicydowej muszą być one wykonane przed wystąpieniem objawów na liściach buraków.

Zagrożenie chwościkiem dla buraków występuje od chwili zakrycia międzyrzędzi (występują wtedy doskonałe warunki do wystąpienia infekcji). Do tego też jest potrzebny czynnik temperaturowy (minimum 15 stopni C w nocy). Pogoda bywa zmienna, przelotne opady występują, zwiększając tym wilgotność w łanie. W rejonie tym notuje się już pierwsze objawy chwościka na buraczku ćwikłowym. Oznacza to, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem proces chorobowy toczy się już na plantacji z burakiem cukrowym. Czas zatem na właściwy zabieg fungicydowy.

Warto pamiętać, że wykonywanie zabiegów po wystąpieniu pierwszych objawów charakteryzuje się niską efektywnością, która możne przełożyć się na mniejszy efekt prowadzonej ochrony oraz konieczność stosowania większej liczby zabiegów, co ostatecznie będzie miało negatywny wpływ na środowisko i dochodowość uprawy.

Jak będzie chroniony burak cukrowy?

Na monitorowanej przez nas plantacji program ochrony będzie się składać z klasycznych fungicydów, stosowanych w pełnych dawkach, adiuwantów o specyficznych mechanizmach działania oraz dodatku miedzi.

Dlatego w chwili zwierania międzyrzędzi (na początku lipca) został zastosowany preparat miedziowy wraz z adiuwantem Atpolan 80 EC Premium. Wadą wszystkich preparatów miedziowych i fungicydów kontaktowych, jest to że działają tak długo, aż nie zostaną zmyte przez deszcz lub rosę. W tym celu należy zastosować Atpolan 80 EC Premium, który zapobiega zmywaniu oraz dodatkowo pogrubia kutykulę, sprawując, że roślina traci mniej wody.

5 lipca zastosowano już klasyczny fungicyd systemiczny oraz dodatkowo, kolejną „porcję" miedzi. Dla podwyższenia skuteczności zabiegu zastosowano dodatek adiuwanta Lewar pH- Fungi Premium. Posiada on w stosunku do klasycznych adiuwantów olejowych, a także do zwykłych zwilżaczy właściwości umożliwiające efektywne wnikanie fungicydu do rośliny (jeden ze składników jest świetnym rozpuszczalnikiem dla fungicydów oraz dodatkowo w miejscu zatrzymania się kropli rozpuszcza warstwę woskową na liściach, będącą barierą ograniczającą wnikanie.

 Dla podwyższenia skuteczności zabiegu fungicydowego zastosowano dodatek adiuwanta Lewar pH- Fungi Premium.
Dla podwyższenia skuteczności zabiegu fungicydowego zastosowano dodatek adiuwanta Lewar pH- Fungi Premium.

Kolejny zabieg zostanie powtórzony po około 21 dniach - tyle czasu jest przewidziane na istotny spadek stężenia fungicydu w roślinie do poziomu charakteryzującego się mało efektywnym działaniem. W zabiegu także będzie wykorzystana miedź oraz Lewar pH- Fungi Premium.

Jeśli będzie taka potrzeba po upływie kolejnych 3 tygodni wykonamy ostatnią aplikację, z wykorzystaniem dawek i preparatów z pierwszego zabiegu. Taka taktyka przy założeniu późnego zbioru korzeni jest w pełni uzasadniona.