• O skuteczności zabiegów przy użyciu glifosatu decyduje szereg czynników.
  • Zwracać uwagę należy na temperaturę powietrza w okolicach zabiegu oraz na twardość wody używanej do przyrządzenia cieczy roboczej.
  • Ważny jest także termin zabiegu i związana z tym faza rozwojowa chwastów.

Glifosat w uprawie buraka cukrowego wykorzystywany w co najmniej w dwóch przypadkach. Korzystają z niego bezorkowcy, szczególnie gdy siew jest przeprowadzony w mulcz lub w technologii strip-till. Wówczas stosuje się go w celu zniszczenia a właściwie „dobicia” roślin międzyplonowych, wysuszenia i skruszenia biomasy oraz zniszczenia dodatkowego zachwaszczenia, które pojawia się na polu.

Drugi przypadek to stosowanie glifosatu w tradycyjnej uprawie buraka, po jego siewie a przed wschodami roślin w celu zniszczenia pierwszych siewek chwastów i wyrównania faz rozwojowych dla kolejnych wschodów, co ułatwia później realizowanie typowego programu odchwaszczania.

 

O czym należy pamiętać stosując glifosat w uprawie buraka cukrowego?

- Dla prawidłowego działania substancji aktywnej glifosat minimalna temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 5-7oC, natomiast po wykonaniu zabiegu nie są wskazane przymrozki (przewidywane są w najbliższych dniach). Wyższe temperatury i duża wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydu - przypominają o tym w komunikacie doradcy z Pfeifer&Langen.

Jak zaznaczają dalej, wykonanie oprysku powinno nastąpić najpóźniej ok.6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub siewem buraków w uprawie pasowej. Jeżeli planujemy jeszcze oprysk po siewie to nie później niż 3 dni przed spodziewanymi wschodami buraków. Zbyt późne wykonanie oprysku może poskutkować uszkodzeniem siewek buraka. Dlatego zanim się podejmie decyzję o aplikacji wykonanej po siewie buraka obligatoryjnie należy wykonać dokładną lustrację plantacji. W związku z tym należy w co najmniej kilku miejscach na plantacji wykonać małe odkrywki gleby w rzędzie i ocenić rozwój siewek.

Jak przypominają doradcy z Pfeifer&Langen ważnym aspektem jest także dbałość o skuteczność zabiegu przy użyciu tej substancji. Jak zaznaczają:

- Skuteczność zabiegu będzie najlepsza gdy: zastosujemy ok. 100 l wody na 1 ha - im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu. Dawka herbicydu na 1ha powinna być zawsze dostosowana do gatunków i fazy rozwojowej chwastów występujących na polu (wg etykiety danego preparatu) -przypominają. 

Eksperci zalecają także dodatek przeznaczonego do zabiegów przy użyciu glifosatu wielofunkcyjnego adiuwanta (np. AS 500 SL 1-1,5 l/ha) Dawka zależy od stopnia twardości wody. Im twardsza woda tym dawka do neutralizacji jonów odpowiedzialnych za ten stan powinna być wyższa.