Kursy na giełdzie w Londynie przekroczyły nawet magiczną kwotę 400 dolarów amerykańskich. Ostatni raz ceny cukru były podobnie wysokie w lipcu 2017 r. Wzrost cen cukru surowego w Nowym Jorku był równie szybki jak w Europie. Przyczyną wzrostu cen w ostatnich tygodniach jest z jednej strony znacznie mniejsza oczekiwana produkcja u dwóch największych eksporterów, Indii i Tajlandii.

Tendencja wzrostowa cen została teraz wzmocniona przez gwałtowny spadek bieżącej wielkości produkcji w Brazylii. Różni analitycy oszacowali zatem, że oczekiwany deficyt światowego bilansu cukru w ​​2019/2020 r. będzie znacznie większy niż wcześniej.

Obecny wzrost cen na giełdach z pewnością nie będzie miał szybkiego wpływu na jednolity rynek europejski. Jednak w perspektywie średnioterminowej ceny cukru - a więc także ceny buraków cukrowych - prawdopodobnie będą podążać w górę za kontraktami terminowymi.

Stowarzyszenie brazylijskiego przemysłu cukrowniczego Unica poinformowało, że produkcja cukru w ​​Brazylii w najważniejszym rozwijającym się regionie środkowo-południowym spadła o 82,4 procent rok do roku do 13 000 ton w drugiej połowie grudnia, w porównaniu do 73 000 ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najnowsze szacunki produkcji brazylijskiego urzędu rolnego CONAB również podniosły ceny. CONAB obniżył swoją prognozę produkcji cukru w ​​Brazylii na sezon 2019/20 20 o -5,3 procent z 31,8 miliona ton w sierpniu do 30,1 miliona ton.

W ubiegłym roku cukrownie w Brazylii przetwarzały możliwie najwięcej trzciny cukrowej w etanol, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie użytkowników samochodów na biopaliwa. Około 70 procent samochodów w Brazylii może być eksploatowanych na czystym etanolu lub na mieszaninie etanolu i benzyny.

Niebezpieczeństwo dla rynku cukru polega na tym, że wyższe ceny cukru powodują, że brazylijskie zakłady produkują mniej etanolu i więcej cukru. Da to 4 milionów ton dodatkowego cukru co może przyczynić się do wzrostu globalnej podaży.

Na rynku są również  znacznie mniejsze ilości cukru od dwóch największych azjatyckich eksporterów, Indii i Tajlandii. Analitycy podają, że ceny cukru w ​​Indiach i Brazylii w lokalnej walucie wzrosły nawet bardziej niż na rynku światowym, ponieważ lokalne waluty ostatnio osłabiły się w stosunku do dolara. Niekorzystne warunki pogodowe dla producentów cukru w ​​Indiach i Tajlandii - należących do  największych producentów na świecie w zeszłym roku - spowodowały wzrost cen.

Zbiory trzciny cukrowej w Tajlandii, które kończą się w marcu, są znacznie mniejsze niż zbiory z poprzedniego sezonu. W Tajlandii susza była cały rok. Wpływ na rynek jest zauważalny. Analitycy informują również, że rolnicy w tym kraju zaczęli uprawiać maniok i warzywa korzeniowe zamiast trzciny cukrowej. Ministerstwo rolnictwa USA spodziewa się, że produkcja cukru w ​​Tajlandii zmniejszy się o ponad milion ton do 13,5 miliona ton w sezonie 2019/2020.

W Indiach, największym producencie i eksporterze poza Brazylią, produkcja zmniejszyła się o około 5,0 mln ton w sezonie 2019/2020 do zaledwie 29,3 mln ton. Indian Sugar Mills Association ogłosiło, że produkcja cukru w ​​Indiach w okresie od października do grudnia spadła o 30 procent rok do roku do 7,8 miliona ton.

Wcześniej oczekiwano jednak jeszcze większego spadku produkcji. Indie miały poważne problemy z nadmiernymi deszczami monsunowymi, które spowodowały znaczne powodzie w Maharasztrze i innych rejonach produkujących cukier pod koniec .

Ostatnio również wzrosły ceny cukru na jednolitym rynku europejskim. KE niedawno zgłosiła średnie ceny 332 euro za tonę cukru białego w październiku - niewielki wzrost w porównaniu z sierpniem wyniósł 12 euro. W porównaniu do ubiegłego roku ceny cukru w ​​Europie są o 11 euro wyższe.