Średni poziom cen hurtowych może wynieść ok. 75 zł/dt (100 kg), wobec 42 zł/dt w sezonie poprzednim i 70 zł/dt średnio w ostatnim pięcioleciu. Ceny płacone bezpośrednio producentom oscylują obecnie w przedziale 45-60 zł/dt.

Sytuacja cenowa jest zróżnicowana w poszczególnych rejonach Polski. Tradycyjnie najdroższe ziemniaki są w zachodnich i południowo-zachodnich województwach, zaś najtańsze w centralnej i południowo-wschodniej Polsce.

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2015 r. wyniosła 300 tys. ha i była większa niż w 2014 r. o 24 tys. ha (o 8,5 proc.), ale mniejsza o 225 tys. ha (o 43 proc.) od średniej z lat 2006-2010.

Zbiory ziemniaków (łącznie ze zbiorami w ogrodach przydomowych) wyniosły blisko 6,3 mln t i były niższe o 1,4 mln t (o 17,9 proc.) niż w 2014 r. W odniesieniu do średnich zbiorów z lat 2006-2010 zbiory były mniejsze o ponad 37 proc.

"Rynek ziemniaków w Polsce i w innych krajach UE znajduje się pod silną presją popytu, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie cen. W pierwszej połowie sezonu 2015/16, z wyjątkiem lipca, ceny ziemniaków w obrocie targowiskowym były od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe niż przed rokiem, a w obrocie hurtowym wzrosły prawie dwukrotnie" - informuje IERiGŻ w co miesięcznym raporcie.

W poniedziałek na największym rynku hurtowym w Polsce w Broniszach koło Warszawy, odmiana irga kosztuje 0,9-1,3 zł/kg, a irys - 1-1,35 zł/kg. Za ziemniaki importowane trzeba zapłacić 1,15-1,33 zł/kg.

Zdaniem ekspertów, z powodu spadku zbiorów aby uzupełnić niedobory na rynku i zapewnić zaopatrzenie zakładów produkujących frytki i chipsy w surowiec. niezbędny będzie import ziemniaków. W sezonie 2015/16 może on osiągnąć rekordowy poziom ok. 280 tys. ton. Eksport ziemniaków będzie marginalny i nie przekroczy 20-25 tys. ton.