W poprzednim sezonie 2010/2011 ceny ziemniaków były rekordowo wysokie. Trzeba było za nie zapłacić o 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Na jesieni ubiegłego roku kosztowały one w handlu hurtowym nawet 1 zł za kilogram. W detalu za ziemniaki trzeba było zapłacić dwa razy więcej.

Eksperci Instytutu oceniają, że przeciętny poziom cen na targowiskach w całym sezonie 2011/12 może wynieść ok. 68 zł za 100 kg (0,68 zł/kg), czyli będzie blisko o 50 proc. niższy niż w sezonie 2010/11. Również znacznie spadły ceny tych warzyw w skupie oraz na rynkach hurtowych.

Ok. 50 proc. zbiorów jest zbywane poprzez kanały rynkowe (skup, hurt, targowiska, eksport). Pozostała część przeznaczana jest na sadzenie, jako pasza dla zwierząt oraz na tzw. samozaopatrzenie.

W tym roku przewiduje się, że wzrośnie przerób ziemniaków na skrobię i susze. Kontyngent produkcji skrobi zostanie wykorzystany w ok. 80 proc., a jej produkcja wyniesie ok. 115 tys. ton. Większe będzie również wykorzystanie ziemniaków w produkcji frytek i chipsów oraz wzrośnie sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji.

W 2010 r. wskaźniki rentowności przedsiębiorstw przemysłu ziemniaczanego, były wysokie, chociaż nieco niższe niż przed rokiem. Także w 2011 r. - mimo nieco gorszych wyników w pierwszym półroczu, sytuacja finansowo-ekonomiczna przemysłu ziemniaczanego powinna być zadowalająca - napisano w raporcie IERiGŻ.

Od kilku lat produkcja ziemniaków w Polsce spada. W tym roku zbiory ziemniaków wyniosły 8,2 mln ton i były o 6,4 mln ton - tj. o ok. 44 proc. - mniejsze od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

Spada także ich spożycie. W sezonie 2010/11 przeciętny Polak zjadł 112 kilogramów ziemniaków w ciągu roku i było to o ok. 4 kg na osobę mniej niż rok wcześniej. IERiGŻ przewiduje, że w sezonie 2011/12 spadkowa tendencja spożycia ziemniaków zostanie zahamowana pod wpływem spadku ich cen w Polsce i w sąsiadujących krajach UE. Wzrośnie konsumpcja ziemniaków nieprzetworzonych, a zmaleje przetworów. Ocenia się, że całkowite spożycie w bieżącym sezonie wyniesie ok. 113 kg/osobę i będzie o 1 kg większe niż w sezonie poprzednim.

W 2012 r. areał uprawy ziemniaków w Polsce prawdopodobnie zostanie ponownie ograniczony. Niskie ceny powodują, że opłacalność produkcji ziemniaków w 2011 r. znacznie się obniżyła. W konsekwencji powierzchnia uprawy może być ograniczona o 7-8 proc., do ok. 370 tys. ha. W przeciętnych warunkach pogodowych plony ziemniaków mogą wynieść ok. 200 dt/ha (20 t z ha), a ich zbiory ok. 7,4 mln ton - ocenia Instytut.