W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków, którą objęto 60 podmiotów.

W zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących jakości handlowej ziemniaków Inspekcja skontrolowała 102 partie i nie stwierdziła nieprawidłowości.

Oznakowanie zostało zweryfikowane w przypadku 122 partii, z czego w 13 wykryto nieprawidłowości (10,7 proc.). Dotyczyły one przede wszystkim braku nazwy, informacji o pochodzeniu oraz danych podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze - podał IJHARS.

Zbiory ziemniaków w Polsce w 2019 r. wyniosły 6,84 mln ton, uprawiano je na powierzchni 304 tys. hektarów. W strukturze zasiewów ziemniaki stanowią 2,7 proc. Uprawą ziemniaków w Polsce zajmuje się ok. 320 tys. gospodarstw (2018 r.), w większości małych o powierzchni do 1 ha. Pod względem wielkości produkcji Polskę wyprzedzają takie kraje jak: Francja, Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania.