Pomimo tego, że Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których IUNG dokonuje ocenę stanu zagrożenia suszą, na większości obszarów Polski są ujemne, suszę sierpniowo-wrześniową Instytut stwierdza tylko w 5 gminach, powiatu kolskiego. Susza dotyczy gmin: Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kościelec i Olszówka. Obecnie zagrożenie suszą w Polsce zostało ogłoszone tylko dla buraka cukrowego uprawianego na glebach II kategorii podatności na suszę. II kategorię podatności na suszę stanowią gleby lekkie, grupa granulometryczna:piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

W wielu regionach kraju zanotowano wartości KBW bliskie wartościom krytycznym. Jak podaje Instytut najniższe wartości KBW wynoszące od -150 do -169 mm odnotowano na styku trzech regionów: Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Tureckiej oraz zachodniej części Równiny Kutnowskiej. Wartości od -130 do -149 mm odnotowano na Wysoczyznach Kaliskiej, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Pojezierzu Dobrzyńskim. Wartości KBW od -120 do -129 mm odnotowano we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Nizinie Śląskiej oraz we wschodniej części Pojezierza Lubuskiego. Na pozostałym obszarze kraju wartości KBW są wyższe od -120 mm.

Zmiana aury na bardziej deszczową z początkiem października, powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój ozimin. Z drugiej jednak strony znaczące opady po okresie posusznym negatywnie mogą wpłynąć na rozwój burka cukrowego. Tam, gdzie było bardzo sucho i gdzie burak z powodu suszy redukował ulistnienie, rośliny mogą zacząć się odnawiać i produkować nowe liście w rozecie, kosztem zgromadzonego w korzeniach cukru.