Jak przypomina Związek obecnie limit produkcyjny izoglukozy wynosi 690 tys. ton dla całej UE.


- Unijny związek producentów skrobi AAF szacuje, że w wyniku zniesienia kwotowania produkcji unijna produkcja izoglukozy może wzrosnąć do 2-3 mln ton, czyli aż 3-4-krotnie. Z kolei ISO, Międzynarodowa Organizacja Cukru, zakłada wzrost do 2 mln ton. Organizacja podkreśla jednak, że rozwój sektora izoglukozy będzie w dużej mierze zależeć od relacji cen cukru i kukurydzy. O tyle zmniejszyłby się więc popyt w UE na cukier - podaje KZPBC.

Zdaniem AAF ten cukier, który zostałby wyparty z rynku unijnego, mógłby znaleźć nabywców poza Wspólnotą, bo po zniesieniu kwotowania produkcji ustaną limity eksportowe WTO (1,37 mln ton rocznie).

- Izoglukoza może być produkowana z pszenicy lub kukurydzy. Ma postać syropu, nie krystalizuje się. Łatwo słodzić nią napoje lub lody - zauważają przedstawiciele KZPBC.