• Südzucker Polska S.A. podał pierwsze wyniki prób oceniających masę i jakość korzeni buraka.
  • Rejony plantacyjne spółki są położone głównie w południowych regionach Polski, gdzie susza nie dała się w tym roku we znaki.

Tak jak w latach poprzednich w tygodniach od 31 do 41 (co 2 tygodnie) doradcy z Südzucker Polska S.A. pobierają próby oceniające masę i jakość korzeni buraka. Na taką próbę składa się 20 buraków z dwóch sąsiednich rzędów, które są reprezentatywne dla całej plantacji.

Plantacje są zlokalizowane w całym rejonie działania poszczególnych cukrowni, stale u tych samych plantatorów. Pozwala to na porównanie wyników z różnych lat. W trakcie pobierania prób mierzona jest odległość w rzędach – co pozwala na dokładne obliczenie obsady. W dalszym działaniu waży się liście i korzenie buraków. Równocześnie dokonuje się bonitacji korzeni pod kątem występowania chorób korzeni. Po tych czynnościach korzenie dostarczane są do laboratorium surowcowego celem określenia polaryzacji.

Uzyskane wyniki pozwalają na dokładniejsze oszacowanie plonu buraków, co umożliwia cukrowni optymalizację terminu przeprowadzenia kampanii. Jak to wygląda w tym roku?

Źródło: Südzucker Polska S.A.
Źródło: Südzucker Polska S.A.

 

Plon korzeni i cukru

W 31 tygodniu wegetacji uzyskane wyniki nie wiele odbiegają od normy. Masa korzeni jest podobna do tej uzyskiwanej w tym samym okresie w dwóch ostatnich latach. Masa liści jest nieco większa od roku ubiegłego, ale zdecydowanie mniejsza niż ta, którą wyznaczono w roku 2021. Średnio buraki mają już niespełna 15% polaryzacji. Oznacza to również, że proces gromadzenia cukru przebiega prawidłowo. Jest to wyniki wyższy niż uzyskiwany w analogicznym okresie w roki 2021, ale o prawie 1,5 % niższy niż ten, który wyznaczono rok temu. 

Plantacje buraków w rejonie działania cukrowni odznaczały się dobrą i wyrównaną obsadą wyszacowaną średnio na 101,7 tys. szt./ha.  Liczony na podstawie tych parametrów plon korzeni i cukru został wyszacowany odpowiednio na: 44,5dt/ha raz 6,6dt/ha. 

Burak w rejonach trawionych przez suszę

Niestety sytuacja zdecydowanie gorzej prezentuje się w rejonach trawionych przez suszę. Tam w wielu miejscach burak prezentuje się nie najlepiej. Odznacza się małą biomasą liści, czasem brakiem zwarcia międzyrzędzi oraz niewielki rozmiarem korzeni. Wyniki produkcyjne z tych regionów z pewnością będą dużo gorsze.