Początek wegetacji buraka cukrowego w dużej mierze decyduje o obsadzie roślin. W trakcie rozwoju początkowego jest on narażony na liczne stresy, np. temperaturowy, wodny, co osłabia wigor wzrostu roślin po siewie. Tak było chociażby w ubiegłym roku, w efekcie czego wschody były piętrowe, a na założonych plantacjach (szczególnie na lekkich glebach) notowano także zjawisko erozji wietrznej.

Kolejnym czynnikiem, na który burak wykazuje wrażliwość, jest działanie herbicydów, zarówno zalegających w glebie pozostałości po uprawach poprzedzających siew buraka, jak również stosowanych w tradycyjnym programie odchwaszczania. Stresy sprawiają, że burak może potrzebować wsparcia. W jaki sposób podbudować młode rośliny?