Możliwe, że nastąpi dalsza redukcja poziomu nadwyżki, co będzie zależeć od wysokości produkcji cukru w Brazylii. Kingsman oszacował produkcję cukru w sezonie 2011/12 na 173,244 mln t, a konsumpcję na 164,083 mln t. Wcześniejsza prognoza mówiła odpowiednio o 176,339 i 165,764 mln t.

Z kolei firma handlowa Czarnikow zmniejszyła o prawie połowę z 10,3 do 5,3 mln t swój szacunek nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2011/12. Powodem jest przede wszystkim mniejsza produkcja w Brazylii i Chinach. Firma nie podała jednak prognoz produkcji i konsumpcji cukru. Natomiast ISO oczekuje, że nadwyżka wyniesie 4,2 mln t - informuje FAMMU/FAPA.