Okazuje się, że opady deszczu w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia pozytywnie wpływają na stan plantacji buraków cukrowych.

- Próby zbioru buraków z dnia 18 lipca i 1 sierpnia wykazały przyrost plonu. Porównanie wyników tych prób z wynikami z poprzednich lat pozwala szacować plon buraków w okresie kampanii 2023 na poziomie co najmniej średnim – podała spółka Pfeifer & Langen.

Pogoda a stan buraka – 2023 r.

Służby surowcowe Pfeifer & Langen Polska monitorują występowanie szkodników i chorób grzybowych – przede wszystkim skośnika buraczaka i chwościka buraka.

– Nasi plantatorzy dobrze zareagowali na sygnały naszego doradztwa i w odpowiednim czasie wykonali pierwsze zabiegi zwalczania chorób grzybowych. Dzięki temu aktualnie nie mamy dużego porażenia roślin i oczekujemy dalszego przyrostu masy korzeni i zawartości cukru – mówi Mirosław Paluch dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska.

– Pomimo wystąpienia na wielu plantacjach, zwłaszcza w zachodniej części naszego rejonu, skośnika buraczaka, to możliwość zastosowania preparatu  pozwoliła naszym plantatorom na skuteczne zwalczenie szkodnika – dodaje nasz rozmówca.

Co ze szkodnikami w buraku?

Przypomnijmy, że Minister Rolnictwa, na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, zezwolił w tym roku na czasowe użycie preparatów Coragen i Inazuma do zwalczania skośnika w uprawie buraka. Pisaliśmy na ten temat na farmer.pl w tekstach poniżej.

Kiedy ruszy kampania?

Pfeifer & Langen Polska planuje rozpoczęcie kampanii 2023/2024 na przełomie sierpnia i września. W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku.