Czasem końcowy efekt pracy plantatora, czyli plon, może zostać zaprzepaszczony poprzez nieprawidłowo przeprowadzony zbiór surowca. A to automatycznie przekłada się na opłacalność produkcji. Dlatego usługodawcę wykonującego zbiór należy dokładnie kontrolować. Na tzw. oko można ocenić po wyglądzie korzeni buraka, czy zabieg został wykonany prawidłowo. Plantatorzy powinni kontrolować i oceniać jakość pracy maszyn już po wysypaniu pierwszego zbiornika.

Przedstawiciele koncernu Südzucker Polska podpowiadają o czym np. świadczą skośnie ogłowione korzenie lub ułamania. Zwykle przyczyna leży po stronie osoby pracującej na kombajnie do buraka.

Do najczęstszych popełnianych błędów podczas zbioru należą (źródło: Südzucker Polska):

- korzeń za wysoko ogłowiony – za duża prędkość wyorywania, nienaostrzone noże, zbyt mała szczelina cięcia ogławiacza,

- korzeń za nisko ogłowiony – element ogławiający ma za dużą szczelinę cięcia,

- korzeń skośnie ogłowiony – zbyt duża prędkość jazdy kombajnu, za duży naciąg sprężyny ogławiacza, nienaostrzone noże,

- korzeń ułamany – zużyte lemiesze, zbyt płytka ich praca, elementy czyszczące i prędkość jazdy kombajnu zbyt duża,

- korzeń poobijany i popękany – praca lemieszy jest za płytka, za wysoka prędkość obrotowa elementów czyszczących, zbyt duża wysokość taśmy wyładunkowej,

- korzeń zanieczyszczony ziemią – za duża wilgoć gleby, praca lemieszy za głęboka, prędkość pracy elementów czyszczących i wyorywania za niska.