Niedawno pisaliśmy o tym, że Krzysztof Nykiel został ponownie wybrany na prezesa KZPBC TUTAJ podczas Zjazdu Delegatów. Na spotkaniu nie tylko wybrano władze Związku, ale też omówiono problemy, które niewątpliwie dotyczą tej branży.

- Kierunki prac KZPBC wytyczały zmienna pogoda, różnicująca plony, likwidacja systemu kwot i szeregu instrumentów regulujących rynek cukru oraz konieczność wypracowania ogólnopolskiego porozumienia branżowego, spadek cen cukru i buraka, presja Komisji Europejskiej na wycofywanie substancji czynnych środków ochrony roślin oraz zmieniające się wraz z klimatem zagrożenia dla uprawy ze strony szkodników i patogenów. Wszystko to ma wpływ na stabilność finansową gospodarstw rolnych i decyzje o dalszej produkcji buraka cukrowego – wyliczył Związek.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów był obecny też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który wskazał problemy globalne, na które nie tylko Polska, ale i Unia Europejska nie mają wpływu, takie jak m.in. dynamiczny rozwój plantacji trzciny na wielu kontynentach i ograniczanie lub rezygnację w wielu krajach z bioetanolu.

- Dziś trzeba analizować sytuację na tak odległych fizycznie rynkach jak np. amerykański, gdzie do napędzania pojazdów planuje się szeroko wdrażać ogniwa wodorowe, bo wszystko to kształtuje globalne zapotrzebowanie na cukier. Wielkim wyzwaniem jest więc, jak wobec tego ratować produkcję buraka cukrowego w Europie – podkreślał minister.

Co ciekawe, Ardanowski mówił o błędach popełnionych podczas prywatyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. – Jeżeli ktoś funkcjonuje na polskim rynku, to ma również pewne obowiązki. Bardzo bym prosił, żeby zarządy tych koncernów brały pod uwagę nie tylko swój interes ekonomiczny, ale również interes polskich plantatorów – apelował do producentów cukru z zachodnich koncernów.

Jak podkreśla KZPBC, na zakończenie swojego wystąpienia Ardanowski złożył wobec delegatów zjazdu poważne deklaracje. Plantatorzy z zamkniętej cukrowni Strzyżów będą przyjęci do KSC S.A. – To jest przewaga posiadania spółki państwowej. Pomaga rolnikom wtedy, gdy niekoniecznie rachunek ekonomiczny by do tego zachęcał – podkreślił.

Poza tym, co warto zaznaczyć, w przyszłym sezonie plantatorzy buraka cukrowego mogą liczyć na nasiona z zaprawami neonikotynoidowymi przy braku nowych, lepszych możliwości ochrony siewek.

Podczas spotkania padła też inna, ważna deklaracja. – Jeżeli przepisy unijne będą zezwalały na utrzymanie wsparcia do produkcji buraka cukrowego, to ja taką decyzję podejmę – zadeklarował minister Ardanowski.

Kierunki działalności Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wyznaczają działania mające na celu: zwiększenie dochodowości z uprawy buraków cukrowych; wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad dotyczących ustalania cen na buraki i warunków kontraktacji oraz klauzul o podziale wartości; utrzymanie po 2020 roku płatności powiązanej z produkcją buraków cukrowych; wzmocnienie pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw oraz siły negocjacyjnej organizacji reprezentujących plantatorów; utrzymanie dotychczasowych rejonów plantacyjnych; dostęp dla plantatorów do skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem; wsparcie prowadzonej przez organizacje członkowskie kontroli odbioru surowca; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi produkcji i wzrostowi wydajności oraz poprawy jakości surowca; zapewnienie dostępności dla plantatorów do szerokiej gamy środków produkcji, a w szczególności środków ochrony roślin; wspieranie postępu technicznego i biologicznego, badań i rozwoju nad nowymi technikami hodowlanymi odmian buraków cukrowych oraz nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych; wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu możliwości wykorzystania buraka cukrowego do produkcji innej niż produkcja cukru; promocję uprawy buraków cukrowych jako odpowiadającej celom zrównoważonego rolnictwa; zabezpieczenie rynku cukru w Polsce i UE przed wpływem rynków trzecich; prowadzenie prac dotyczących plantatorskiej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

- W szczególności – dla poprawy sytuacji w sektorze buraka bardzo ważne jest, aby przy wyliczaniu wartości buraków, wychodząc od ceny cukru, zachować odpowiednie proporcje oraz wprowadzić cenę gwarantowaną, która będzie dawała poczucie przewidywalności, pomagała decydować o kontynuacji uprawy buraków, a przede wszystkim zapewniała zwrot poniesionych nakładów. Ponadto w latach 2021-2027 konieczne jest utrzymanie wsparcia związanego z produkcją buraków cukrowych w Polsce. Będzie to okres kształtowania się rynku cukru w Europie, więc utrzymanie produkcji cukru w Polsce powinno być celem strategicznym dla naszych władz. Wsparcie to ma również za zadanie zniwelowanie przewagi konkurencyjnej, jaką posiadają rolnicy z krajów Europy Zachodniej, gdzie stosowany jest system płatności na gospodarstwo – podało KZPBC.