Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej na wniosek rolników zlecił i sfinansował wykonanie prób na zawartość cukru w burakach cukrowych oraz zawartości suchej masy w wysłodkach na obszarze województwa lubelskiego. W poprzednim roku bowiem te wartości były bardzo niskie i to w całej Polsce. Jak sytuacja wyglądała w 2021 r.?

Poniżej zamieszczono wyniki zawartości cukru w burakach cukrowych oraz zawartości suchej masy w wysłodkach wykonane przez dwa niezależne laboratoria w Warszawie i Dęblinie w porównaniu z wynikami z cukrowni Krasnystaw i Werbkowice.

Źródło: LIR
Źródło: LIR

 

Źródło: LIR
Źródło: LIR

Źródło: LIR