Narzędzie to precyzyjnie liczy zapotrzebowanie na nasiona (j.s.) na ha oraz na całą powierzchnię uprawy buraków  cukrowych. Do aplikacji należy wprowadzić podstawowe dane takie jak: szerokość międzyrzędzi, odległość nasion w rzędzie, planowany areał buraków. Co więcej w obliczeniach program ten może uwzględnić ewentualne odstępy miedzy ścieżkami technologicznymi, skalę nałożenia zasianej powierzchni (np. ze względu na kliny lub inne przeszkody), planowaną odległość wysiewu nasion w rzędzie oraz spodziewane wschody buraków.

Dzięki takiej aplikacji w prosty i szybki sposób można wyliczyć zapotrzebowanie na nasiona na 1 ha oraz na areał plantacji. Program wylicza również spodziewaną obsadę buraków