Planowane są następujące terminy zakończenia kampanii w poszczególnych rejonach:

• Glinojeck - 15 stycznia
• Środa Wielkopolska - 16 stycznia
• Gostyń - 20 stycznia
• Miejska Górka - 21 stycznia

Doradcy zwracają uwagę, że tegoroczny przebieg pogody sprzyjał wysokim plonom korzeni. Średnie plony buraków z 1ha ( z dotychczas rozliczonych dostaw ) sięgają niemalże 70 t/ha.

Dotychczasowe wyniki przedstawiają się następująco:

• Glinojeck: Średni plon korzeni– 62,7 t/ha, plon biologiczny cukru 9,9t/ha
• Gostyń – plon korzeni – 74,2 t/ha, plon biologiczny cukru 12,3t/ha
• Miejska Górka - plon korzeni – 70,0 t/ha, plon biologiczny cukru 11,6t/ha
• Środa Wielkopolska plon korzeni – 72,3 t/ha, plon biologiczny cukru 11,8t/ha