Niestety plony nie są już tak dobre, bo susza znacznie obniżyła wcześniejsze założenia produkcyjne.

- Warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim były niekorzystne i negatywnie wpłynęły na plony korzeni, które wyniosą ok. 57 t/ha, a technologiczny plon cukru ok. 9,0 t/ha. Technologiczny plon cukru będzie o 10 proc. niższy niż przed rokiem – podaje Piotr Szajner z IERiGŻ.

Specjalista mówi też o rynku cukru. - W okresie wrzesień-październik br. produkcja cukru wyniosła 857 tys. t i była o 1,7 proc. większa niż przed rokiem. Mniejszy technologiczny plon cukru i krótsza kampania cukrownicza spowodują, że w sezonie 2019/2020 produkcja cukru wyniesie ok. 2000 tys. t i będzie o ok. 10 proc. mniejsza niż przed rokiem. Produkcja będzie większa od krajowego zużycia (ok. 1850 tys. t) i nadwyżka podaży nad popytem będzie warunkowała duży eksport – podaje.

Buraki cukrowe w bieżącej kampanii są przerabiane w 17 cukrowniach, gdyż jedna cukrownia została wyłączona z produkcji.

Według danych ERS USDA w październiku br. średnia cena cukru białego wyniosła 340 USD/t, a cukru surowego 275 USD/t. Ceny te były odpowiednio o 6,0 i 11,6 proc. wyższe niż przed miesiącem. Według danych International Sugar Organisation w listopadzie br. ceny cukru białego wynosiły ok. 345 USD/t, a cukru surowego 275 USD/t.

- Ceny cukru białego i surowego były nieznacznie niższe niż przed rokiem. Relatywnie niskie ceny są niekorzystne dla krajowych producentów cukru, gdyż eksport ma duży udział (ok. 25 proc.) w przychodach ze sprzedaży – wynika z raportu.