W przywołanych trzech cukrowniach KSC eksploatowanych jest pięć zbiorników na sok gęsty o łącznej pojemności ok. 150 tys. m3. W trakcie kampanii sokowej w 2020 roku, z odłożonego soku gęstego cukrownie wyprodukowały 97,5 tys. ton cukru oraz 29,7 tys. ton melasu.

W cukrowniach w Kruszwicy i Nakle były to już drugie kampanie sokowe w ich historii, natomiast Cukrownia Werbkowice zakończyła już swoją trzecią kampanię sokową. Jako pierwsza kampanię rozpoczęła Cukrownia Nakło - 17 lutego, a kolejne zakłady ruszyły 25 lutego – w Werbkowicach i 2 marca – w Kruszwicy. Kampanie trwały odpowiednio do 19 marca, 5 kwietnia i 2 kwietnia.

Cukrownie przerabiały sok gęsty, który został wyprodukowany podczas minionej kampanii buraczanej i zmagazynowany w pięciu zbiornikach, zlokalizowanych na terenie wspomnianych zakładów.

Jak podkreśla Zdzisław Salus, Członek Zarządu KSC S.A. odpowiedzialny za pion techniczno-inwestycyjny, decyzja o odkładaniu soku gęstego i prowadzeniu kampanii sokowych podyktowana jest zarówno względami ekonomicznymi, jak i logistycznymi: - Odkładanie soku gęstego umożliwia zwiększenie możliwości przerobowych cukrowni, a tym samym skrócenie okresu przerobu buraków cukrowych w trudnych warunkach zimowych. Intensyfikacja przerobu umożliwia skrócenie okresu przechowywania surowca, a tym samym pozwala na utrzymanie wymaganych parametrów jakościowych. Odkładanie soku gęstego pozwala również na obniżenie kosztów magazynowania cukru oraz umożliwia zwiększanie pojemności magazynowej dla produkowanego melasu.

W ocenie dr Macieja Wojtczaka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Techników Cukrowników w Polsce poczynione w ostatnich latach inwestycje KSC w linie do odkładania i przerobu soku gęstego są doskonałym przykładem na intensyfikację wykorzystania zasobów: - Cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej, podobnie jak w innych krajach europejskich, wprowadziły już na stałe w swojej działalności kampanie sokowe. Pozwalają one znacznie efektywniej wykorzystać potencjał produkcyjny zakładów. Tematyka ta była wielokrotnie przedmiotem obrad i dyskusji na konferencjach technologicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Aktualna sytuacja na rynku cukru wymaga od producentów maksymalnej intensyfikacji wykorzystania zasobów - ocenia dr Wojtczak, Przewodniczący STC.