Pierwsze spotkanie grupy wysokiego szczebla ds. cukru, ogłoszone przez komisarza Hogana w listopadzie 2018 r. Dzisiejsze w spotkanie ma na celu omówienia sytuacji na rynku cukru w ​​UE od czasu zakończenia systemu kwot w dniu 30 września 2017 r.

Produkcja cukru w ​​UE znacznie wzrosła w pierwszym sezonie (2017/2018) po zakończeniu systemu kwotowego w porównaniu z sezonem poprzednim (2016/2017). Doprowadziło to do spadku ceny cukru w ​​UE, w kontekście globalnej nadwyżki cukru i niskich cen międzynarodowych. Państwa członkowskie wyraziły, zatem obawy dotyczące rentowności sektora. W odpowiedzi komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan postanowił utworzyć grupę wysokiego szczebla ds. cukru, aby zapewnić dokładną ocenę sektora cukru na poziomie europejskim i krajowym.

Cele spotkania grupy wysokiego szczebla to:

• omówienie aktualnej sytuacji na rynku cukru, identyfikacja kluczowych wyzwań i możliwości w przejściu na rynek mniej regulowany;

• zbadanie i ocenę możliwych rozwiązań i środków politycznych uwzględniających obawy państw członkowskich UE.

Na dzisiejszym spotkaniu każde państwo członkowskie przedstawi sytuację rynku cukru w ​​swoim kraju, koncentrując się na ewolucji sektora w latach 2006-2018; zarysowane wyzwania, przed którymi obecnie stoi i ocenę obecnych środków.

Ponadto Komisja Europejska przedstawi prezentację na temat rozwoju rynku cukru od czasu zakończenia systemu kwotowego i istniejących środków WPR, które mogłyby wesprzeć unijny sektor cukru w ​​jego przejściu w kierunku silniejszego urynkowienia.