Jak wynika z aktualnych krótkoterminowych prognoz brukselskich ekspertów, ilość wykopanych buraków cukrowych prawdopodobnie wyniesie 110,3 mln ton. Byłoby 1,4 mln ton, czyli o 1,2 proc. mniej niż w 2019 roku. Średnia produkcja buraków cukrowych w ciągu ostatnich pięciu lat zostałaby, zatem przekroczona o 0,2 proc.

Ta prognoza plonów buraków cukrowych opiera się na założeniu, że rolnicy ograniczyli areał uprawy buraków pod nadchodzące zbiory o prawie 2 procent do 1,5 mln ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Oczekuje się, że średni plon buraków cukrowych we UE wzrośnie o 0,8 proc. do 73,4 tony z hektara. 

W przypadku Francji, największego producenta buraków cukrowych we UE, KE spodziewa się zbiorów w 2020 r. na poziomie prawie 36 mln ton. Byłby to o 3,2 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem.

W Niemczech, drugim krajem wśród producentów buraków cukrowych w UE, oczekuje się, że ilość buraków spadnie o 2,2 proc. do 29,1 mln ton.

Z kolei produkcja buraków cukrowych w Polsce, która zajmuje trzecie miejsce, ma wzrosnąć w tym roku o 4,2 proc. do 14,3 mln ton.

Wyraźny wzrost spodziewany jest również w czwartej Holandii, czyli o 7,6 proc. do 7,0 mln ton buraków cukrowych.

Jak wyjaśnia KE, w odniesieniu do rynku cukru w UE-28 w sezonie 2019/2020, który potrwa do września, można się spodziewać spożycia 18,2 mln ton cukru. Byłby to spadek o 300 tys. ton lub 1,6 procent w porównaniu z sezonem 2018/2019. Wynika to głównie z podjętych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Covid-19.

W obecnym sezonie 16,7 miliona ton cukru ma zostać spożyte ramach żywienia ludzi, wobec 16,9 miliona ton w roku poprzednim. Ponadto oczekuje się, że popyt przemysłowy spadnie o 100 tys. ton cukru do 1,5 mln ton, z czego 700 tys., ton zostanie wykorzystane do produkcji bioetanolu. W ubiegłym sezonie branża biopaliw potrzebowała 100 tys. ton więcej cukru.

W handlu zagranicznym cukrem UE-28, zdaniem brukselskich ekspertów, na sezon 2019/2020 wyłania się sprzeczny trend w imporcie i eksporcie. Na przykład oczekuje się, że eksport zmniejszy się o 600 tys. ton do 1 miliona ton w porównaniu z poprzednim sezonem, podczas gdy import wzrośnie o 100 tys. ton do 2 milionów ton.

W efekcie prawdopodobnego wzrostu importu cukru i jednoczesnego spadku konsumpcji, końcowe zapasy cukru w UE-28 w końcu września 2020 roku powinny wynieść 2,0 mln ton, czyli o 200 tys. ton lub 11,1 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Podaż w bieżącym sezonie marketingowym byłaby większa niż w 2018/2019.

Tymczasem eksperci KE oceniają globalne zbiory surowców do produkcji cukru w nadchodzącym sezonie po niedawnym niskim poziomie, jako rosnące. Prognoza opiera się głównie na prawdopodobnie wyższej produkcji cukru z trzciny cukrowej w Brazylii kosztem produkcji etanolu w tym kraju. Produkcja ta prawdopodobnie jest ograniczona z powodu niskich cen etanolu,  przy spadających cenach ropy naftowej.

W tej chwili obecna sytuacja podażowa na światowym rynku cukru nie jest tak rozbudowana jak w sezonie 2018/2019. Według Komisji powołującej się na dane Międzynarodowej Organizacji Cukrowej (ISO), oczekuje się, że światowe zapasy zostaną zmniejszone o 9 milionów ton do 85 milionów ton do końca bieżącego sezonu w porównaniu z poprzednim rokiem.

Prognoza ta opiera się na przewidywanym wzroście światowego zapotrzebowania na cukier z 2 mln ton do 176 mln ton, podczas gdy produkcja prawdopodobnie spadnie o 8 mln ton do 167 mln ton.