Komisja Europejska przeznaczyła 1,5 mln euro na słoweński program wsparcia producentów ziemniaków mocno dotkniętych kryzysem koronawirusa.

Rządowi w Lublanie zezwolono na stosowanie programu pomocy w ramach tymczasowych ram pomocy. Wsparcie ma być realizowane poprzez dotacje bezpośrednie w wysokości 1200 euro/ha do maksymalnie 20 000 euro na gospodarstwo.

W szczególności program ma pomóc beneficjentom w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie płynności, a tym samym kontynuowaniu działalności gospodarczej w czasie kryzysu i po nim.

Zgodnie z warunkami tymczasowymi zatwierdzonymi przez Brukselę, w związku z kryzysem koronawirusa, całkowita pomoc na beneficjenta z podstawowego sektora rolnego nie może przekraczać 225 000 euro.

Ponadto przyznanie środków pomocowych jest dozwolone najpóźniej do 30 czerwca br.