Jeżeli mówimy o długookresowym przechowalnictwie, to bardzo ważne jest aby do minimum ograniczyć straty masy i jakości zgromadzonych w pryzmach buraków - radzą eskperci z koncernu Südzucker.

Prowadzone od kilku lat doświadczenia pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną ogranicza straty, ułatwia doczyszczanie, załadunek, czyni surowiec łatwiejszym w przerobie. Włóknina niweluje wahania temperatur w porównaniu do wariantu bez okrycia w granicach + /- 5°C. Stabilizacja temperatury w pryzmie korzystnie wpływa na jakość przechowywanych buraków. Wyniki doświadczeń z przechowalnictwa pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną, zabezpiecza przed stratami cukru w ilości ok. 400 g/tonę/dobę.

O czym należy pamiętać decydując się okrycie pryzmy?

- miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków;
- do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych;
pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach, uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki;
-pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków;
-dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur, okrywamy dodatkowo słomą;
-monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie, szczególnie po i przy silnym wietrze.

Kiedy okryć pryzmę włókniną?

Póki co warunki pogodowe są stabilne. Jak podaje Südzucker: - Od 20 listopada rozpoczynamy przechowalnictwo buraków i zalecamy okrycie wszystkich pryzm przeznaczonych do odbioru po 27 listopada specjalną włókniną; pierwsze wypłaty premii związanej z prawidłowym okryciem mogą nastąpić od 27 listopada (zasada min. 7 dni okrycia); zgodnie z zapisami Umowy Kontraktacji, warunkiem uzyskania premii za prawidłowe okrycie, będzie udokumentowanie okrycia pryzmy włókniną (Protokół z kontroli okrycia pryzm).