Tegoroczne siewy buraków cukrowych rozpoczęły się w połowie marca. Wysokie jak na tę porę roku temperatury zachęcały do siewów, jednak przyczyniły się też do suszy, które w połączeniu z silnymi wiatrami w pierwszych dniach kwietnia spowodowała ujawnienie się erozji wietrznej na niektórych plantacjach. W roku 2021 powierzchnia zasiewów tego gatunku w Polsce wyniosła blisko ćwierć miliona hektarów, na polach należących do 29 tysięcy rolników.

Alternatywa dla drogiego cukru trzcinowego

Pierwotne dzikie formy buraka pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. W 1747 roku niemiecki chemik Andreas Sigismund Margraff po raz pierwszy uzyskał cukier z białego buraka pastewnego, w którym zawartość sacharozy wynosiła 1,5%. Selekcję buraków na potrzeby pozyskiwania cukru kontynuował jego uczeń Franz Karl Achard, który w 1790 r. wydał dzieło o uprawie buraków i sposobie pozyskiwania cukru.

Warto wspomnieć, że cukier był wtedy drogim towarem importowanym z amerykańskich plantacji trzciny cukrowej, a poczynania Margraffa i Acharda zagrażały interesom kupców, którzy oferowali im duże pieniądze w zamian za oświadczenie, że pozyskiwanie cukru z buraka jest niemożliwe. Do dziś cukier trzcinowy ma około 80 % udziału w rynku, natomiast w tamtych czasach koszty jego importu były nieporównywalnie wyższe.

Pierwsza cukrownia i polskie odmiany buraka

Około roku 1800 z pomocą króla Prus Fryderyka Wilhelma III, Achard uruchomił pierwszą na świecie cukrownię w Kunern- dzisiejszych Konarach w woj. dolnośląskim. Pierwsza kampania cukrownicza rozpoczęła się w marcu 1802 r., kiedy to rozpoczęto przerabianie 400 ton buraków z ubiegłego sezonu, o zawartości sacharozy na poziomie 4%. Lata 20-te i 30-te XIX wieku to intensywny rozwój cukrownictwa w Niemczech, Francji, ale też Królestwie Polskim. Pierwsza polska cukrownia powstała w 1926 r. w Częstocicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie działała do 2006 r.

W roku 1927 we Francji działało już 100 cukrowni, produkujących 3000 ton cukru rocznie. Uprawiane w tym czasie buraki plonowały na poziomie 10-11 t/ha i zawierały do 10% cukru. W latach 30-tych XX wieku polskie odmiany buraków cukrowych należały do najlepszych na świecie i dawały plon rzędu 40 t/ha przy zawartości cukru do 20%.