KSC w kampanii 2012/13 wyprodukowała 711 tys. ton cukru - najwięcej w swojej historii i znacznie więcej, niż przysługuje jej w ramach kwoty.

KSC przerobiła 4,5 mln ton buraków cukrowych przy średniej polaryzacji 17,3 proc. Najwyższą polaryzację osiągnięto w Oddziale Cukrownia Krasnystaw - 17,9 proc.

- Trudno powiedzieć, jak ta rekordowa produkcja przełoży się na wyniki, bo ceny cukru spadają - mówi Bogusław Mazur, rzecznik, KSC.

Konkurenci KSC także mieli bardzo udaną kampania, ale nie ujawniają swojej produkcji.

- Okres tegorocznych zbiorów i przechowalnictwa, był bardzo korzystny z uwagi na praktycznie bezdeszczową pogodę, brak opadów śniegu oraz mrozów, a także na małą zmienność temperatury otoczenia, co jest bardzo ważne w przechowalnictwie buraków. Z tego punktu widzenia był to rok zdecydowanie korzystniejszy niż 2012 - tłumaczy Małgorzata Inglot z Suedzucker Polska.

Spółka wyjawia, że przerobiła 2,5 mln ton buraków a polaryzacja była na poziomie 17,7 proc. Rok wczesniej przerobiła 2,7 mln ton burakow. 

Z kolei Nordzucker nie pobije rekordu produkcji z ubiegłego roku. Średni plon w Nordzucker Polska wyniósł 65,6 tony, przy polaryzacji 17,9 proc.

- Produkcja cukru z buraków zapewniła wypełnienie kwoty cukrowej Nordzucker Polska przy niższym od ubiegłorocznego wolumenie cukru pozakwotowego - mówi Wojciech Krause, menedżer ds. rozliczeń plantatorskich i organizacji Nordzucker Polska.

Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej produkcja cukru wyniesie 1,65-1,7 mln ton i będzie o 200-300 tys. ton większa od kwoty produkcyjnej. Rok wcześniej produkcja wyniosła niemal 1,9 mln ton, co stanowiło najlepszy wynik od wprowadzenia kwotowania cukru w Polsce.

- To efekt dobrych warunków pogodowych ale też plantatorów. Zostali najlepsi z najlepszych - ocenia Piotr Szajner z IERiGŻ.

Według szacunków GUS powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 194 tys. ha, plony 546 dt/ha, a zbiory 10,6 mln ton.

Duże zapasy cukru na świecie powodują, że doszło do przeceny cukru na giełdach i w handlu. W ciągu roku cena cukru spadła o ponad jedną czwartą - do 2,3 zł za kilogram w hurcie (2298 zł za tonę netto) - podaje ministerstwo rolnictwa. W Nowym Jorku i Londynie notowania tego surowca są obecnie najniższe od trzech i pół roku.

Jak ocenia Piotr Szajner, głównym czynnikiem decydującym o tym jest duża podaż z kampanii 2012/2013 oraz duża produkcja w kampanii 2013/2014.

- Spadek cen zbytu będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego, ale korzystnie wpływa na kosztową konkurencyjność wtórnego przetwórstwa żywności - podsumowuje ekspert IERiGŻ.