Przewidywane porażenie wirusami Y i liściozwoju ziemniaka bulw zbioru 2011 roku.

Wirus Y ziemniaka. W Polsce północnej i centralnej spodziewane jest porażenie wyższe niż w 2009 r. i znacznie wyższe niż w 2010 r. Na południu Polski powinno osiągnąć poziom zbliżony do porażenia z 2009 r. lub może być nieco wyższe. Będzie jednak znacząco wyższe niż w 2010 roku.

Wirus liściozwoju ziemniaka. Przewiduje się, że jedynie w Polsce północno-wschodniej porażenie powinno być bardzo niskie, niższe niż w ostatnich dwóch latach (2009 i 2010). Na pozostałym obszarze kraju należy się spodziewać porażenia wyższego niż w latach 2009 i 2010, przy czym na południu kraju znacznie wyższego niż w 2010 r.