Zgodnie z harmonogramem zapisanym w Prospekcie emisyjnym (opublikowanym 20 września 2011 r.) przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 20 grudnia 2011 r. Prowadzi je blisko 70 Punktów Usług Maklerskich w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Wszyscy pracownicy i plantatorzy zostali poinformowani o adresach najbliższych ich miejscu zamieszkania placówek oraz dokumentach niezbędnych do złożenia zapisu.

W drodze do objęcia akcji przez osoby uprawnione przewidziano wiele ułatwień. Oferowane akcje zostały podzielone na dwie transze: preferencyjną (333 045 608 akcji) i standardową (464 735 609 akcji). W obydwu transzach przewidziano możliwość zapłaty za zakupione akcje w okresie do siedmiu lat. Dodatkowo w transzy preferencyjnej Spółka zaoferowała wszystkim uprawnionym pożyczkę na opłacenie pierwszej raty należności za kupowane akcje w wysokości 20 proc. wartości nabywanych papierów (aby wziąć udział w transzy preferencyjnej osoby uprawnione składały do 4 listopada 2011 r. odpowiedni wniosek o udzielenie pożyczki. Zdecydowało się na to prawie 12 tys. osób, czyli niemal 70 proc. osób uprawnionych). Kolejne ułatwienie to realizacja w imieniu uprawnionych wszystkich formalności związanych z zakupem akcji w transzy preferencyjnej przez wyznaczonych pracowników Spółki. W tym celu należało wcześniej udzielić pełnomocnictwa Krajowej Spółce Cukrowej S.A., a Spółka wyznaczyła pracowników, którzy zrealizują kolejne kroki związane z zakupem akcji. Jeśli wcześniej wszystkie formalności zostały dopełnione w Oddziałach, Siedzibie lub Biurze Spółki, osoba uprawniona może być pewna zakupu zadeklarowanej liczby akcji w transzy preferencyjnej.

Kolejnym etapem po zakończeniu zapisów na akcje jest przydział akcji. Zgodnie z harmonogramem transakcji Skarb Państwa ma go dokonać 3 kwietnia br. Podpisywanie umów zbycia akcji ze Skarbem Państwa rozpocznie się 20 czerwca 2012 r. i będzie trwało do 20 września 2012 r.