Utrata turgoru w czasie upałów jest konsekwencją silnej transpiracji rośliny i zachwiania równowagi miedzy parowaniem, a pobieraniem wody z gleby. Zjawisko to nasila się przy deficycie potasu. Przy długotrwałej suszy i silnym nasłonecznieniu najstarsze liście żółkną i zasychają. Burak tracił liście w rozecie. W niektórych regionach występujące opady od września znacząco wpłynęły na poprawę kondycji roślin, szczególnie na tych plantacjach, gdzie aparat liściowy nie został uszkodzony. Dzięki opadom korzenie buraka w szybkim tempie zaczęły przyrastać.

Zupełnie inaczej zachował się burak gdzie zanotowano największe uszkodzenia liści (susza + szybko rozwijający się chwościk). Tu zanotowano dość intensywny odrost nowych liści – kosztem zawartości cukru i przyrostu korzenia. Na wielu plantacjach zwłaszcza przeznaczonych na późny zbiór korzenie zaczęły nawet produkować zawiązki wielu mini rozet liściowych które trudno było usunąć na etapie zbioru (tak jak to widać na fotografii powyżej).

Jeśli takie korzenie będą długo przechowywane, a grudzień okaże się miesiącem ciepłym, odrastanie będzie postępować, proces oddychania korzeni może się nasilać i straty będą jeszcze większe.