Dzięki bezpośredniemu, wieloletniemu zaangażowaniu w procesy hodowli i uprawy ziemniaków nasze służby agronomiczne zdobyły i stale rozwijają swoją ekspercką wiedzę.

Od ponad 20 lat europejski zespół doradców Frito Lay wspiera także polskich dostawców w podejmowaniu optymalnych decyzji uprawowych i przechowalniczych.

Kluczowym elementem polityki naszej firmy jest budowanie obustronnie korzystnych relacji z dostawcami oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na wspólny, trwały i zrównoważony rozwój.

Wielu polskich plantatorów ziemniaka dzięki doradczemu i finansowemu wsparciu Frito Lay zwielokrotniło skalę swoich gospodarstw i osiągnęło ponadprzeciętny poziom metod uprawy i przechowywania oraz idący za tym wysoki poziom dochodowości.Nasza obecna strategia rozwoju pozwala rozszerzyć skalę kontraktowanego zakupu ziemniaków z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

Sytuacja ta stwarza unikalną szansę długofalowego rozwoju oraz gwarancję stabilnych zysków dla tych gospodarstw, które zdecydują się rozwijać razem z nami w oparciu o stabilny system kontraktacji.

Zapraszamy do współpracy plantatorów posiadających doświadczenie w uprawie ziemniaków (także konsumpcyjnych) lub warzyw korzeniowych a także tych, którzy dysponując właściwym potencjałem chcą rozszerzyć swoje doświadczenia korzystając z naszego profesjonalnego wsparcia.

Szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z gospodarstwami posiadającymi możliwości przechowalnicze, lub mogącymi je w krótkim czasie rozwinąć.

Jesteśmy przekonani, że wobec trwale malejącego rynku ziemniaka konsumpcyjnego oraz chwiejnych cen innych, nieobjętych kontraktacją płodów rolnych, dla wielu średnich i dużych gospodarstw w Polsce, uprawa ziemniaka przemysłowego na potrzeby firmy Frito Lay będzie rozwiązaniem najkorzystniejszym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

Tel. kom: 603 973 484; 603 979 868.
Biuro: (22) 670 76 89; (22) 670 76 91.
e-mail: agro@pepsico.com

Adres:
Frito Lay Sp. z o.o.
Grodzisk Mazowiecki
ul. Zachodnia 1