Jak pisze ARR, w roku gospodarczym 2015/2016, z uwagi na niewielką podaż cukru z produkcji krajowej, jego przywóz z zagranicy ukształtował się na stosunkowo wysokim poziomie.

Import wyniósł 217 tys. ton, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej, a wartość zaimportowanego cukru w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 52 proc., do 97 mln euro.

Cukier do Polski sprowadzany był głównie z Sudanu, z którego sprowadzono 50 tys. ton. Z Zimbabwe sprowadzono 43 tys. ton, a Mozambiku 36 tys. ton.