Wyjaśniono, że szarek komośnik Bothynoderes punctiventris jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego w okresie wiosennym, głównie w rejonie południowo-wschodniej Polski.

Szarek komośnik niszczy plantacje buraka cukrowego

Dodano, że intensywny żer szkodnika przyczynia się do całkowitego niszczenia części zielonych i zamierania młodych roślin, co prowadzi do zmniejszenia obsady, a w konsekwencji do obniżenia plonu korzeni. - Ze względu na biologię szkodnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie nasilonego występowania szkodnika znane są przypadki zniszczenia kilkuhektarowych plantacji przez szarka komośnika w ciągu kilku godzin - wskazano.

Spółka przekazała, że zaoferowała ona specjalną promocję na insektycydową ochronę upraw buraka cukrowego, która ma pomóc chronić plantacje buraka cukrowego na zagrożonych terenach przed szarkiem komośnikiem.

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodowane żerowaniem szkodnika Zarząd KSC podjął 4 kwietnia br. decyzję o wsparciu plantatorów w ochronie plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem. Udzielone wsparcie obejmuje możliwość nabycia środków do insektycydowej ochrony plantacji wraz z adiuwantem w promocyjnej cenie 1 zł - poinformowano.

Pomoc w walce z komośnikiem

Spółka wyjaśniła, że warunkiem skorzystania z oferty jest wystawienie co najmniej jednej pułapki feromonowej na plantacji buraków cukrowych, prowadzenie monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia szarka komośnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odłowione szkodniki.

Wsparcie dotyczy zakupionych w cukrowniach KSC preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej - wyjaśniono.

Dodano, że w ostatnim czasie w KSC wprowadzona została także dodatkowa premia w wysokości 1 tys. zł netto za każdy hektar plantacji buraka cukrowego zasianego w sezonie 2022 roku, a wypłaty będą realizowane do końca czerwca.

Przypomniano, że w tym sezonie KSC oferuje plantatorom nie mniej niż 35 euro za jedną tonę buraków kontraktowanych 16 proc. Dodano, że w przypadku korzystnych warunków finansowych spółki jest możliwość do dalszych rozmów. - W sezonie 2022 wprowadzony zostanie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych - przekazano.

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym producentem cukru w Polsce, jej udział w rynku stanowi ok. 40 proc. Jest też jednym z największych w Unii Europejskiej. W ubiegłej kampanii 2020/2021 KSC wyprodukowała 820 tys. ton cukru, przerabiając 6,2 mln ton buraków cukrowych. Polaryzacja (zawartość cukru w buraku) była na poziomie 15 proc.