"Kampania rozpoczęła się na przełomie września i października. Jako pierwsze przystąpiły do niej 27 września Cukrownia Nakło oraz Cukrownia Dobrzelin. Ostatnim pracującym zakładem była Cukrownia Kruszwica, gdzie przerób zakończył się w pierwszych dniach stycznia. W KSC kampania trwała średnio 83 dni" - poinformował rzecznik KSC Łukasz Wróblewski.

Zakłady KSC skupiły od 17 tysięcy plantatorów ponad 3,1 miliona ton buraków. Łączna wielkość produkcji cukru kwotowego wyniosła 465 tysięcy ton. Najwięcej cukru wytworzyły: Cukrownia Kruszwica - 90 tys. ton, Cukrownia Krasnystaw - 80 tys. ton oraz Cukrownia Werbkowice - 75 tys. ton.

"Dzięki realizowanym od kilku lat dużym inwestycjom oraz koncentracji produkcji w największych zakładach, cukrownie poprawiły znacznie swoją efektywność. Średni przerób dobowy w KSC wyniósł 5,8 tys. ton, a w przypadku Cukrowni Krasnystaw osiągnął po raz pierwszy poziom 8 tys. ton. Zmniejszono również zużycie energii cieplnej i koksu, które w porównaniu do ubiegłego roku spadło o blisko 10 proc" - podkreślił Wróblewski.

Z powodu gorszych warunków atmosferycznych, zwłaszcza suszy, słabsze niż w poprzedniej kampanii były tzw. wyniki surowcowe. Z szacunków wynika, że tegoroczny średni plon przekroczył 48 ton z ha, a średnia polaryzacja, czyli zawartość cukru w burakach, wyniosła 16,7 procent.

W sezonie 2008/2009 kampanię w KSC prowadziło siedem cukrowni, czyli o cztery mniej, niż w poprzedniej kampanii. Zmniejszenie liczby czynnych fabryk to wynik restrukturyzacji związanej z unijną reformą rynku cukru, zakładającej obniżenie produkcji cukru w Unii Europejskiej do roku 2009/2010 o 6 mln ton.

Na skutek cięć w 2008 r. producenci w Polsce zrezygnowali z limitu produkcji w wysokości ponad 366 tys. ton cukru. W przypadku KSC kwota redukcji wyniosła ponad 140 tys. ton i objęła wyłączenie z produkcji cukrowni Lublin, Łapy i Brześć Kujawski oraz zależnej spółki Cukrownia Leśmierz SA.

KSC, powstała w 2002 r., jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Firma dysponuje blisko 40- procentowym udziałem w rynku krajowym i 4-procentowym udziałem w rynku całej UE.

Źródło: PAP