O problemach z polaryzacją pisaliśmy już na portalu farmer.pl. Wypowiedział się dla nas na ten temat Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. 

Ale okazuje się, że rolnicy z Lubelszczyzny, nie wierząc w niskie zawartości cukru dostarczanego do cukrowni, wykonywali badania polaryzacji buraka na własną rękę mając w tej sprawie wątpliwości. Chcieli, aby badania przeprowadzały niezależne laboratoria. Okazuje się, że związki i władze KSC doszły do porozumienia.

Przedstawiamy poniżej treść komunikatu ze spotkania KSC z przedstawicielami Rady Związków Plantatorów. Co udało się ustalić?

Po pierwsze ustalono, że producent cukru przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów w roku gospodarczym 2020/21 w niezależnym laboratorium. Badanie sprawdzające polaryzację buraków cukrowych przeprowadzone będzie z udziałem przedstawiciela Związków Plantatorów (20 prób w każdym Oddziale).

Po drugie KSC przedstawił propozycję premii lojalnościowej dla plantatorów w wysokości 1 euro netto za tonę fizyczną buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021, w przypadku zawarcia umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022. Wypłata premii nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy na dostawy na rok 2021. Rada Związków zaakceptowała propozycję.

Po trzecie Związki Plantatorów przedstawiły propozycję ceny buraków kontraktowanych w umowie kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022 o zawartości cukru 16 % w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto za tonę. Zarząd KSC S.A. nie zaakceptował tej propozycji. Negocjacje będą kontynuowane.

Po czwarte Producent Cukru i Rada Związków Plantatorów przystąpią do prac dotyczących aktualizacji Instrukcji odbioru buraków cukrowych.

Źródło: KZPBC