Ostatnią pracującą w tym roku cukrownią była Cukrownia Kruszwica. Zakończenie w niej przerobu surowca to automatycznie koniec kampanii, którą przedstawiciele firmy określili jako zadawalającą.

- We wrześniu i październiku warunki atmosferyczne sprzyjały przyrostom masy korzeni i polaryzacji. Temperatury w listopadzie i grudniu nie zagrażały burakom w prawidłowo uformowanych pryzmach. Dzięki temu zbiór i dostawa w czasie trwania kampanii przebiegły zgodnie z planem, a uzyskane wyniki produkcyjne pozwalają zaliczyć minioną kampanię do udanych - podsumowują.

Przerób we wszystkich cukrowniach koncernu ruszył we wrześniu. Najpierw były to cukrownie w Malborku i Werbkowicach, następnie w Nakle, Krasnymstawie, Kluczewie, Kruszwicy i na końcu w Dobrzelinie.

- Średnia długość trwania kampanii w spółce wyniosła 106 dni i wahała się od 100 dni w Oddziale „Cukrownia Dobrzelin" do 112 dni w „Cukrowni Malbork". W tym czasie oddziały skupiły od plantatorów ponad 5 mln ton buraków, z których wyprodukowano ponad 764 tys. ton cukru. Tym samym pobity został ubiegłoroczny wynik Krajowej Spółki Cukrowej ustanowiony na poziomie ponad 4,5 mln ton skupionych buraków i 711 tys. ton wyprodukowanego cukru - informuje KSC.

Najwyższą polaryzację surowca - 18 proc. zanotowano w Malborku, natomiast średnia wyniosła dla spółki 17 proc. i była nieco niższa od ubiegłorocznej ustalonej na poziomie 17,3 proc.

- W kampanii 2014/15 zakontraktowano w spółce 4,3 mln ton buraków tj. o 254 tys. ton więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrosła także średnia powierzchnia plantacji z 4,7 ha w 2013 roku do 5 ha w sezonie 2014 roku - podaje firma.