W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono prezesa KSC. Został nim Paweł Piotrowski, który na to stanowisko zostanie powołany z dniem 1 marca 2016 r. Dodatkowo wybrano też członka zarządu, a został nim Janusz Stachowiak (powołany z dniem 15 lutego 2016 r.).

Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który ukończył z tytułem magistra prawa. Na Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał tytuł magistra farmacji. W okresie od stycznia 2006 roku do lutego 2008 roku, sprawując funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował m.in. Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, w okresie restrukturyzacji działalności spółki.

- W okresie sprawowania funkcji wiceministra skarbu państwa zdobył szeroką wiedzę na temat branży spożywczej oraz sektora cukrowniczego, w którym działa Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kształtującego się w tym okresie rynku cukru w Europie – podała spółka.

Janusz Stachowiak jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, którą ukończył z tytułem inżyniera rolnika. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania funduszami i projektami UE na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Z cukrownictwem związany jest od 1998 roku. Pełnił funkcje zarządcze w „Cukrowni Opalenica” oraz „Cukrowni Nakło”, gdzie nadzorował w szczególności działy techniczne i surowcowe. W latach 2006-2008 pracował na stanowisku członka zarządu KSC odpowiedzialnego za obszar surowcowy, logistyki i handlu. W swojej pracy zawodowej wykorzystywał doświadczenie związane z unowocześnianiem bazy technicznej, reorganizacją surowca i poprawą sytuacji finansowej cukrowni – informuje KSC.

Przypominamy, że na początku roku odwołano ze stanowisko prezesa KSC Marka Spuz vel Szpos, a pełniącym obowiązki został wówczas Krzysztof Kowa.